Handigetips.com besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op Handigetips.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Handigetips.com zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider. Handigetips.com kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Handigetips.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Handigetips.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Handigetips.com te kunnen raadplegen. Handigetips.com is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Handigetips.com verkregen is. Handigetips.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Handigetips.com verkregen informatie.

De informatie op Handigetips.com wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Handigetips.com behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van Handigetips.com mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Handigetips.com (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy statement

Handigetips.com is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Handigetips.com houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Klik hier voor ons Privacy Statement.

Jouw gegevens

Bij het inschrijven voor prijsvragen geef je ons persoonlijke gegevens. Bij het meedoen aan een onderzoek en prijsvragen ontvangt Handigetips.com ook gegevens van jou. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mail adres erbij, dus enkel de anonieme uitkomsten. Als je meedoet aan een onderzoek op Handigetips.com worden deze antwoorden eigendom van Handigetips.com.

Prijsvragen

Prijzen worden binnen drie maanden na het aflopen van de prijsvraag verstuurd. Handigetips.com kan alleen de prijs versturen als het juiste adres in het bezit is van Handigetips.com. Na 30 dagen heeft de winnaar geen recht meer op het gewonnen product, mocht Handigetips.com binnen 30 dagen geen reactie ontvangen van de winnaar.

Wijzigingen

Handigetips.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Handigetips.com.

Huisregels reageren

Reageren op de site Handigetips.com of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social media kanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.

Advertorials

Advertorials zijn berichten waar wij betaald voor krijgen, deze berichten zijn te herkennen doordat we er duidelijk Gesponsord bij zetten. We plaatsen nooit iets waar we niet achter staan! We hebben zelf de keuze wat we wel en niet behandelen. De teksten schrijven we volledig zelf.

De banners die verschijnen op Handigetips.com zijn echter niet altijd onze eigen keuze: deze worden geplaatst door Google en ons mediabureau. Zodra we een banner zien waar we niet achter staan, verzoeken wij deze partijen om te stoppen met de desbetreffende banner.

Handigetips.com is een bedrijf. Door middel van advertenties kunnen we er voor zorgen dat de website niet alleen blijven bestaan, maar dat ze ook steeds mooier en beter worden!