Privacy Statement

Laatst bijgewerkt 14/10/2021 – 10:00 uur Nederlandse tijd.

HandigeTips.com, gevestigd te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

HandigeTips.com is de Functionaris Gegevensbescherming van HandigeTips.com. Hij is te bereiken via info@HandigeTips.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het verzamelen van leads om potentiële klanten verder te helpen met de ontwikkeling van zijn/haar bedrijf verwerken wij onderstaande gegevens die je zelf aan ons verstrekt door middel van verschillende social media campagnes. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@HandigeTips.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HandigeTips.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– HandigeTips.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

– HandigeTips.com volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HandigeTips.com neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HandigeTips.com) tussen zit. HandigeTips.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

WordPress 

Mailchimp

Facebook

Google Analytics

Linked In

Instagram

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HandigeTips.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is of stuur je een mailtje naar info@HandigeTips.com met hetzelfde e-mail adres als waar je mee wilt worden uitgeschreven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HandigeTips.com deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HandigeTips.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HandigeTips.com jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Voor het administratief verwerken van je opdracht.
  • Betalingsgegevens voor het verwerken van je bestelling.
  • Verkeersgegevens voor communicatieve doeleinden, zoals het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website http://www.HandigeTips.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HandigeTips.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HandigeTips.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Facebook Pixel

De Facebook Pixel is een stukje code die wij op onze website hebben geplaatst om meer te weten te komen over onze bezoekers en het gedrag op onze website. Deze gegevens gebruiken wij voor onze Facebook-campagnes.

 

Cookie: Google Analytics

Analytische cookie die websitebezoek meet.

 

Cookie: Pinterest pixel

De Pinterest Pixel is een stukje code die wij op onze website hebben geplaatst om meer te weten te komen over onze bezoekers en het gedrag op onze website. Deze gegevens gebruiken wij voor onze Pinterest-campagnes.

 

Cookie: Google Adwords

De Google Adwords Pixel is een stukje code die wij op onze website hebben geplaatst om meer te weten te komen over onze bezoekers en het gedrag op onze website. Deze gegevens gebruiken wij voor onze Google-campagnes.

 

Liever geen cookies?

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald.

 

Instructiefilmpje cookies beheren

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/instructiefilmpjes-cookies-beheren/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HandigeTips.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@HandigeTips.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

HandigeTips.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HandigeTips.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@HandigeTips.com.

 

Contact opnemen

 

Privacy Statement helemaal doorgelezen? En toch nog vragen? Stuur gerust een mail naar info@HandigeTips.com

 

HandigeTips.com kan tussentijds dit privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Mis geen tip!

Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief en maak kans op een cadeaubon t.w.v. €50,-.