Laatst bijgewerkt 8/5/2022 – 10:00 uur Nederlandse tijd.

Artikel 1- Disclaimer

De informatie en het aanbod informatieproducten op deze website wordt door HandigeTips.com met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de pagina’s van HandigeTips.com zijn links naar andere websites en interne links opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 2 – Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website HandigeTips.com zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de informatie te kopiΓ«ren of openbaar te maken.

Handigetips.com behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van Handigetips.com mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Handigetips.com (ook niet via een eigen netwerk).

Artikel 3 –Β Huisregels reageren

Via onze website is het mogelijk om te reageren op artikelen, indien je daar gebruik van maakt worden jouw gegevens NOOIT met derden gedeeld, HandigeTips.com hecht waarde aan jouw privacy!

Reageren op de site Handigetips.com of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social media kanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.

Artikel 4 –Β De samenstelling

Handigetips.com besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op Handigetips.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Handigetips.com zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider. Handigetips.com kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Handigetips.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Handigetips.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Handigetips.com te kunnen raadplegen. Handigetips.com is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Handigetips.com verkregen is. Handigetips.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Handigetips.com verkregen informatie.

De informatie op Handigetips.com wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Β HandigeTips.com garandeert niet dat de informatie en inhoud op de website te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor de bezoeker.

Β Artikel 5 – Geen vervanging

De informatie op deze website en de producten van HandigeTips.com zijn niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. En ook niet bedoeld als financieel advies. Niets kan je arts of een andere zorgverlener vervangen. Je moet ook overleggen met jouw arts, of zorgverstrekker voordat je de inhoud gaat toepassen op het gebied van mijn gezondheidstips.Β De informatie en inhoud van de artikelen en producten op HandigeTips.com wordt niet samengesteld door artsen.

De gezonde lifestyle methodes werken bij mij, het kan zijn dat het bij jou langer gaat duren. Gezondheid is erg persoonlijk en varieert per persoon, indien je klachten krijgt, neem dan per direct contact op met een gekwalificeerde arts. Tevens geldt dit ook voor mijn tips over geld sparen & besparen. De (eventuele) resultaten kunnen per persoon verschillen.

Let op: De inhoud en de producten van HandigeTips.com dienen NIET als (professioneel) medisch advies of als basis voor medisch advies, diagnose en/of behandeling. Sowieso betreft HandigeTips.com GEEN uitoefening der geneeskunde.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot je, tenzij deze zijn voorgeschreven door een erkend arts of aanbevolen door een erkend apotheker

Artikel 6 – Wijzigingen

Handigetips.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Policy, Algemene Voorwaarden en Disclaimer. Check daarom regelmatig deze pagina’s Handigetips.com.